Hertha

Kontakt

0917 046 235

 

Mgr.art. Tomáš Kršiak
+421 917 046 235
 

Prevádzka

Hertha s.r.o.

Skuteckého 4

974 01 Banská Bystrica

 

 
Fakturačné údaje:
IČO: 315 77 415
DIČ: 2021099817
Peňažný ústav: ČSOB
Číslo účtu: 4007931295/7500

 

Sídlo firmy

Hertha s.r.o.
Radvanská 29
974 05 Banská Bystrica

 


tomokrsiak@gmail.com


 

Potrebujete cenovú kalkuláciu ?