Hertha

Kontakt

0907 272 290

Ing. Ivan Kršiak
Tel.: +421 907 272 290

 

Mgr.art. Tomáš Kršiak
Tel.: +421 917 046 235

 

Sídlo firmy
Hertha s.r.o.
Radvanská 29
974 05 Banská Bystrica

Fakturačné údaje
IČO: 315 77 415
DIČ: 2021099817
Peňažný ústav: ČSOB
Číslo účtu: 4007931295/7500 

 

tomokrsiak@gmail.com

 

 

 

 

 

Potrebujete cenovú kalkuláciu ?